AfdelingFunctieLocatieKerntaken
HRHR managerEmmenIs verantwoordelijk voor het vertalen van de thema’s uit het strategisch bedrijfsplan en de bijbehorende doelen naar teamdoelen en resultaten.
 HR consultantEmmenMede ontwikkelen en uitvoering geven aan het HR beleid en ondersteunen van het leidinggevenden bij het realiseren van de doelstellingen.
 HR medewerkerEmmenVerzorgt de administratie van aan het uitvoerende personeels- en organisatiebeleid.
OperationsManager operationsEmmenManager operations is verantwoordelijk voor integrale aansturing van operations. Evanals get opstellen van budgetten, investeringen en begrotingen. Draagt zorg voor het optimaliseren van bedrijfsprocessen ism stafafdelingen.
 Teamleider reinigingEmmenVerantwoordelijk voor de aansturing van de medewerkers in de reiniging. 
 Teamleider inzamelingEmmenVerantwoordelijk voor de aansturing van de medewerkers in de inzameling. 
 Teamleider garageEmmenVerantwoordelijk voor de aansturing van de medewerkers in de garage. Is eindverantwoordelijk voor alle aspecten van de werkplaats.
 Coordinator inzamelingEmmen / HoogeveenDe coördinator coördineert en geeft mede uitvoering aan de werkzaamheden van de medewerkers in de inzameling.
 Coordinator reinigingEmmen / HoogeveenDe coördinator coördineert en geeft mede uitvoering aan de werkzaamheden van de medewerkers in de reiniging.
 Chauffeur inzamelingEmmen / HoogeveenInzamelen van afvalstoffen uit huishoudens en bedrijven.
 Chauffeur reinigingEmmen / HoogeveenHet machinaal vegen met behulp van kleine-, middelgrote-, of grote veegmachine of mechanische onkruidborstel volgens opdracht, wegen, pleinen en fietspaden. 
 Chauffeur transportEmmen / HoogeveenHet verzorgen van transportactiviteiten voor (huishoudelijk) afval.
 Technisch specialist garageEmmen / HoogeveenVerantwoordelijk voor onderhoudswerkzaamheden op werktuigkundig, elektronisch en instrumentatiegebied.
 PlaagdierbestrijderEmmenHet bedrijfsmatig, klantvriendelijk en milieubewust uitvoeren van de plaagdierbestrijding.
 Medewerker milieustraat/KCAEmmen / HoogeveenOrganiseren en coördineren van de identificatie, acceptatie en registratie van alle in en uitgaande afvalstoffen particulier en/of niet particulier volgens de geldende regelgeving.
BedrijfsbureauPlannerEmmenVerantwoordelijk voor de ondersteuning van de manager uitvoering bij het optimaal inzetten van mensen en middelen ten behoeve van het logistieke/operationele proces van de uitvoering. 
 WerkvoorbereiderEmmen 
KAMKAM medewerkerEmmenSignaleert en - adviseert het management over het te voeren kwaliteits, arbo en milieu beleid.
KCCReceptioniste/telefonisteEmmenHet bedrijfsmatig, klantvriendelijk en milieubewust uitvoeren van de ondersteunende werkzaamheden voor het KCC.
FacilitairFacilitair managerEmmenDe facilitair manager draagt zorg voor het opstellen en uitvoeren van onderhoudsplannen gebouwen en terreinen, verricht de inkoop van technische middelen alsmede brandstof en zout, en is belast met de uitvoering van bijzondere (bouw) projecten. 
FinanceBusiness controllerEmmenDe controller is verantwoordelijk voor het financiële beleid  van de organisatie en voor de ontwikkeling van de financiële resultaten alsmede P&C cyclus van het bedrijf zoals gesteld in het bedrijfsplan en de rapportage hierover.
 Manager financeEmmenAls Manager finance ben je de schatbewaarder, tel en registreer je geld. Je bewaakt de kosten van de business en projecten en stuurt tijdig bij.
 Medewerker debiteuren/crediteurenEmmenAssisteert en ondersteunt de controller en de assistent controller bij de uitvoering van het financiële werkzaamheden van de organisatie. 
CommercieelCommercieel managerEmmenDe Commercieel manager onderhoudt relaties, werft klanten, geeft sturing aan commerciële activiteiten en heeft (mede)verantwoordelijkheid voor de commerciële omzet van de afdeling Zakelijk.
 Accountmanager zakelijkEmmenAangaan, opbouwen en onderhouden van commerciële klantcontacten.
AccountAccountmanager gemeentenEmmenAls accountmanager gemeenten werk je nauw samen met de Manager bedrijfsvoering en directie ten aanzien van de gemeentelijke klanten en hun producten. Je voert zelfstandig accountgesprekken met gemeenten en komt tot klantafspraken.