Organisatie coach / organisatie ontwikkeling

De organisatie coach begeleidt mensen en/of teams in een organisatie. Hij maakt op basis van de hulpvraag een grondige analyse van het team en/of de organisatie, welke de basis vormt voor een maatwerk programma. 

Een organisatie is een levend en buitengewoon complex systeem met eigen dynamieken en (ongeschreven) regels. Binnen de organisatie hebben individuele medewerkers, teams en leiders een eigen taak te verrichten om de collectieve doelen van de organisatie te verwezenlijken. Organisaties zijn van nature ontwikkelingsgericht en hebben de wil om te leren en te veranderen. Dit gaat echter in veel gevallen niet zonder slag of stoot. Beweging, verandering en ontwikkeling leiden soms tot heftige emoties, weerstand en soms tot tegengestelde belangen tussen medewerkers en hun leidinggevenden.

De organisatie coach begeleidt de organisatie of het team bij het leer- en ontwikkelproces. Hij kijkt vanuit verschillende perspectieven naar de organisatie als samenhangend geheel en weet de harde kant (business perspectief, primair proces) en zachte kant (cultuur, mensen) te verbinden. Vanuit de visie dat verandering niet opgelegd kan worden, maar van binnenuit komt, sluit hij aan bij de vraag van de organisatie. Hij legt de vinger op de zere plek in complexe vraagstukken op individueel-, team en/of organisatieniveau en durft bespreekbaar te maken wat niet uitgesproken wordt. Hij coacht tot op het niveau van de organisatie-identiteit.

Loopbaancoach / loopbaanontwikkeling

De loopbaancoach kan worden ingezet bij vraagstukken op het gebied van werk, scholing en carrière. Deze vraagstukken hebben veelal betrekking op professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Het doel van loopbaancoaching is ondersteuning te bieden bij het sturing en richting geven aan de eigen loopbaan. Deze begeleiding vindt plaats op basis individuele gesprekken tussen de kandidaat en de loopbaancoach.

Loopbaancoaching is er op gericht (nieuwe) inzichten te verkrijgen, zoals:

  • Inzicht in wat motiveert en energie geeft, maar ook wat demotiveert en veel energie vraagt
  • Inzicht in sterke en zwakke kanten
  • Inzicht in functionele en disfunctionele werkhouding
  • Inzicht in persoonlijke stijl en motivatie
  • Inzicht geeft in ‘wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik’