Directiesecretariaat                  (Emmen) medewerker postkamer & receptie De medewerker postkamer & receptie verzorgt alle voorkomende receptiehandelingen zoals ontvangst bezoekers, telefoon, interne reserveringen, inkomende en uitgaande post verwerking.
Finance & Control                    (Emmen) medewerker financiële administratie De medewerker financiële administratie verricht alle noodzakelijke handelingen tbv een sluitende financiële administratie zoals debiteuren en crediteuren beheer, BTW zaken, grootboek boekingen, begrotingen en jaarverslagen opstellen e.d..
ICT (Emmen)
Personeel & Arbeidsintegratie       (Emmen) personeelsconsulent De personeelsconsulent ondersteunt, adviseert en begeleidt de leidinggevenden bij alle personeels en trajectgerichte vraagstukken op het gebied van verzuim, functioneren, arbeidsconflicten, persoonlijke problemen en rechtspositionele kwesties.
Personeel & Arbeidsintegratie       (Emmen) hoofd personeels- en trajectadministratie Het hoofd personeels- en trajectadministratie geeft leiding aan een afdeling met 5 medewerkers gericht op de juiste wijze vastleggen en administreren van gevraagde personeels en cliënt gegevens.
Vestiging Emmen afdelingschef
montage & verpakking
De afdelingschef geeft leiding aan een afdeling met ± 50 WSWers en enkele andere doelgroepen(Wajong, WWB, WW) specifiek binnen de Industriële Montage en Verpakkingsbranche.
afdelingschef metaal De afdelingschef geeft leiding aan een afdeling met ± 36 WSWers en enkele andere doelgroepen(Wajong, WWB, WW) specifiek binnen de Industriële metaalbewerking (plaatbewerking, zagerij, lasserij).
afdelingschef magazijn De afdelingschef geeft leiding aan een afdeling met ± 25 WSWers en enkele andere doelgroepen(Wajong, WWB, WW) specifiek binnen de Industriële logistieke omgeving
afdelingschef post De afdelingschef geeft leiding aan een afdeling met ± 75 WSWers en enkele andere doelgroepen(Wajong, WWB, WW) gericht op Postverwerking en Postbezorging in de regio.
afdelingschef technische dienst Groen De afdelingschef geeft leiding aan een afdeling met ± 18 WSWers en enkele andere doelgroepen(Wajong, WWB, WW) gericht op onderhoud en reparatie van ons wagenpark  en Groenmachinepark.
afdelingschef facilitair
(kantine & schoonmaak)
De afdelingschef geeft leiding aan een afdeling met ± 35 WSWers en enkele andere doelgroepen(Wajong, WWB, WW) gericht op schoonmaak van onze hoofdvestiging en op alle kantinefaciliteiten.
Vestiging Groen                               (Regio) afdelingschef groen De afdelingschef geeft leiding aan een afdeling met ± 40 WSWers en enkele andere doelgroepen(Wajong, WWB, WW) gericht op de groenvoorziening voor de Gemeenten en particulieren.