Functie

Omschrijving

 

Werk-scholingscoach

 

 

Bij Menso kunnen werkzoekenden verschillende trajecten volgen. Zo hebben we trajecten die inzicht geven in mogelijkheden en kansen. Maar ook trajecten die kunnen helpen bij het solliciteren of bij het behalen van leerdoelen. En trajecten waarbij de werkzoekende (specifieke) werkervaring kan opdoen. Trajecten kunnen bestaan uit werken, leren of een combinatie van werken en leren. De trajecten bij Menso zijn altijd in ontwikkeling. De werk-scholingscoach ondersteunt en coacht de werkzoekende in zijn/haar traject.

 

Werkgeversadviseur

 

 

 

Zonder banen geen werk. Om te realiseren dat zoveel mogelijk mensen betaald werk krijgen is het nodig dat Menso zich aan werkgevers bindt. Menso heeft een gerichte werkgevers-benadering, de werkgeversadviseur helpt werkgevers bij het invullen van hun vacatures, faciliteren, ondersteunen en geven advies.

 

Leerplichtambtenaar

 

Kinderen zijn leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand na hun vijfde verjaardag tot aan het einde van het schooljaar waarin ze 16 jaar worden. Na het laatste schooljaar waarin ze leerplichtig zijn, begint de kwalificatieplicht. De leerplichtambtenaar is verantwoordelijk voor het toezicht op het naleven van de Leerplichtwet.

 

RMC-medewerker

 

 

RMC staat voor Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten. De gemeente Emmen is contactgemeente voor de RMC-regio Zuidoost Drenthe. De gemeente Emmen heeft de coördinatie overgedragen aan Menso. Leerlingen tussen de 18 en 23 jaar zijn niet meer verplicht om een startkwalificatie te halen of naar school te gaan. Toch vergroot een diploma en/of startkwalificatie de kansen op de arbeidsmarkt. Daarom werken scholen en gemeenten samen in een RMC-regio. Deze samenwerking richt zich op het voorkomen van schooluitval. Een RMC-trajectbegeleider helpt bij het terugkeren naar een passende opleiding. Of naar een combinatie van school en werk.