Programma        1 dagdeel of dag  4 t.m. 8 november

Programmasecretaris Sociale Agenda en Public Affairs

Een programmasecretaris adviseert en ondersteunt de programmamanager (PM) van een concernopdracht in de uitoefening van zijn taken en is de schakel tussen inhoud en proces. De secretaris versterkt de PM bij alle facetten van de uitvoering van het programma. Dat wil zeggen een belangrijke rol als sparringpartner en rechterhand bij het vormgeven en inhoudelijk definiëren van de opgave en de organisatie, het sturen (inzicht in voortgang en advies over bijsturingsmaatregelen) en ook bij het inhoudelijk vormgeven van allerlei bijeenkomsten en communicatie rondom de opgave. Kortom, een proactieve spin in het web, een rechterhand voor de PM en een centraal aanspreekpunt voor het programmateam.

Team Communicatie   1 dagdeel of dag  4 t.m. 8 november

Team Communicatie bestaat uit 35 professionals die samen werken aan alle facetten van het communicatievak: van communicatieadvies en -uitvoering, bestuursadvies en lobby tot monitoren en ontwikkelen van online media, evenementen, vormgeving van communicatieproducten en klantcontact. Wij stimuleren de organisatie om op interactieve wijze beleid te maken, omgevingsbewust te werken en een herkenbaar Drenthe-profiel uit te dragen. Communicatie is een team dat met plezier gaat voor het beste resultaat en waar je je snel thuis zult voelen.


Communicatieadviseur
Als communicatieadviseur werk je nauw samen met de bestuursadviseur binnen de portefeuille van een gedeputeerde. In jouw geval gaat het om onderwerpen als klimaat en energie, milieu, bodem en ondergrond. Je geeft strategisch communicatieadvies, voert adviesgesprekken, helpt collega’s in de organisatie bij het inzetten van een effectieve communicatiemix en zorgt voor de uitvoering van de communicatieproducten. Binnen de functie is er alle ruimte om met nieuwe ideeën te komen. Je werkt samen met uiteenlopende teams. Maar natuurlijk ook met gemeenten, waterschappen, rijksoverheid, bedrijven en maatschappelijke partners.

Contentspecialist
Als contentspecialist ga je actief op zoek naar de verhalen over en binnen ons werk. Je helpt ons werk op een aansprekende wijze in beeld te brengen. Om verantwoording van ons werk aan onze inwoners en ondernemers af te leggen of het gesprek met hen over hun dagelijkse leefomgeving op gang te brengen. Jij vertaalt beleidstaal naar aansprekend beeld en ontwikkelt samen met je collega’s content die raakt en mensen in beweging brengt. Met jouw online content vertel je het verhaal van de provincie Drenthe. In foto en video. Met je redactiecollega’s en de vormgevers van team Communicatie houd je bovendien contentkalenders bij en zorg je ervoor dat alle content volgens deze planning gemaakt en gepubliceerd wordt. Ook regisseer je met de collega’s de productie van passend beeldmateriaal, zoals infographics, illustraties en animaties. Als contentspecialist werk je samen met uiteenlopende teams. Maar natuurlijk ook met gemeenten, waterschappen, rijksoverheid, bedrijven en maatschappelijke partners. 

Medewerker Klant Contact Centrum
In het Klant Contact Centrum (KCC) van de provincie Drenthe ben jij het eerste aanspreekpunt voor onze klanten, zoals bedrijven, instellingen en burgers. Alle telefoontjes via het algemene telefoonnummer van de provincie en alle e-mailberichten via het algemene e-mailadres komen bij jou en jouw collega’s binnen. Het is de bedoeling dat je zoveel mogelijk vragen zelf beantwoordt. Ook het afhandelen van berichten op social media hoort daarbij. Je onderzoekt de wensen en behoeften van de klant, signaleert snel de vraag of het probleem en vraagt door. Je registreert de vragen en antwoorden accuraat in de kennisdatabase, zodat we kunnen leren van de vragen die gesteld worden. Wanneer jij het antwoord niet kunt geven, stuur je de vraag door naar de juiste collega binnen de provincie. Jij bewaakt de afhandeling van de vraag.

Bestuursadviseur
Als bestuursadviseur ben je proactief en heb je lef. Zorg jij dat een bestuurder zich als een vis in het water beweegt in de politiek-bestuurlijke dynamiek en kun je maatschappelijke vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken beoordelen.  Leg jij als natuurlijke spin in het web makkelijk verbindingen tussen bestuur, ambtelijke organisatie en externe partijen.

Als bestuursadviseur ondersteun je de gedeputeerde op politiek, communicatief en strategisch niveau en heb je een rol in het goed laten verlopen van ambtelijke en bestuurlijke processen. Je bent een adviseur en vertrouwenspersoon die kritisch kan adviseren naar de gedeputeerde en de organisatie. Waar een beleidsmedewerker het beleidsveld met specialistische diepgang benadert, doe jij dat vanuit het politiek-bestuurlijk perspectief. Je volgt de voortgang in bestuurlijke portefeuilles op de voet, adviseert hierover en onderneemt actie onder verantwoordelijkheid van de gedeputeerde. In het verkeer tussen bestuurder en ambtelijke organisatie ben je zowel dienstverlener en intermediair, als functioneel opdrachtgever. Ook op het gebied van communicatie weet jij de bestuurder gedegen te adviseren en te ondersteunen.

 

Bestuursservice en gebouwen           3 dagen, diverse functies. 4 t.m. 8 november

Adviseur gebouwen
De provincie Drenthe heeft diverse gebouwen in beheer, waaronder het provinciehuis, het Drents Museum, het museumdepot en de wegensteunpunten. Er is facilitair beheer, zoals schoonmaak, catering en beveiliging. We werken dagelijks en planmatig aan de onderhoud van gebouwen.

In het verlengde daarvan zijn er projecten op het gebied van elektrotechniek, werktuigbouw, beveiligingstechniek en bouwkunde of een combinatie daarvan.

In deze functie ben je medeverantwoordelijk voor uitvoering van het technisch beheer van het provinciaal vastgoed en de uitvoering van facilitaire processen. Daarnaast ben je deelnemer aan ontwikkelprojecten.

Medewerker grafische dienst
In deze functie bedien jij primair print hardware (Canon Colorwave 700 & Imagepress 800) en software (Prisma Direct, Prisma Prepare en de Adobe CC suite). Samen met enkele collega’s zorg jij voor continuïteit van de dienstverlening van de Grafische Dienst. Je kunt daarbij denken aan operator taken, scannen, afwerken printproducten maar ook distributie, printen en verzenden van post.

Subsidies & Inkoop                            Niet begin november, in overleg data afstemmen

Frontoffice Subsidies & Inkoop
Als medewerker Frontoffice Subsidies en Inkoop ben je verantwoordelijk voor het registreren van nieuwe subsidieaanvragen en aanvullende documenten in ons document management systeem. Je bewaakt of subsidie- en inkoopprocessen goed worden doorlopen en of wettelijke termijnen niet worden overschreden. Je zorgt voor het opvragen van aanvullende gegevens als een subsidieaanvraag niet volledig is en je zorgt voor verzending van statusbrieven. Voor het nieuwe inkoopportaal ga je aan de slag met monitoring. Je zorgt samen met de andere Frontoffice medewerkers dat alle inkoopofferte- en opdrachtbrieven correct en binnen de afgesproken termijn verstuurd worden.

Inkoop coördinator
Als coördinerende inkoper ben je voor een aantal teams en programma’s het eerste aanspreekpunt op inkoopgebied. Samen met twee collega-inkopers geef je invulling aan de coördinatie- en adviesfunctie binnen het tactische inkoopproces. Dit betekent dat jij ervoor zorgt dat de inkoopbehoefte vertaald wordt in een rechtmatige en een optimaal resultaatgerichte aanbestedings- of bestelprocedure. Verder draag je bij aan de afronding, organisatie en brede implementatie van ons inkoopportaal. Je deelt je kennis met je collega’s en je levert een actieve bijdrage aan het continu ontwikkelen van het inkoopteam. 

Subsidiejurist
Als subsidiejurist kun je partijen met ogenschijnlijk tegenstrijdige belangen met elkaar verbinden. Ben je goed ingevoerd in het subsidierecht. Je hebt een duidelijke visie op het juridisch werkveld van subsidieverlening in relatie tot klantvriendelijkheid en rechtmatigheid en vertaalt dat naar de praktijk. Vanuit een goed gevoel voor ambtelijk-bestuurlijke verhoudingen stel je gevraagd en ongevraagd adviezen op voor de teammanager S&I en Gedeputeerde Staten en houd je je met complexe subsidie vraagstukken bezig. Tevens houd je toezicht op en bewaak je de kwaliteit en eenduidige uitvoering van het juridische beleid van het team Subsidies & Inkoop.

Teammanager S&I
Als teammanager Subsidies & Inkoop handel je vanuit organisatiedoelen en -opgaven, waarbij je aandacht hebt voor de behoeftes van je eigen team. Je bent verantwoordelijk voor een juiste kwalitatieve en kwantitatieve personeelsbezetting en alle taken die je als teammanager hebt op het terrein van bedrijfsvoering. Je stuurt een team van zelfstandige professionals aan. Het team Subsidies & Inkoop is gepositioneerd binnen de portefeuille van de directeur Bedrijfsvoering. Het team bestaat uit 27 fte en is verantwoordelijk voor de advisering over alle te verstrekken subsidies en het regisseren van alle aanbestedingen. De missie van de organisatie is om de ambities van het Drentse bestuur waar te maken: zo goed en doelmatig mogelijk en gefocust op de bestuurlijke speerpunten. Met een moderne bedrijfsvoering en klantgerichte dienstverlening. Team Subsidies & Inkoop is als ondersteunend team een belangrijke pijler van de organisatie om deze ambities te realiseren.

Financien                                1 dagdeel of 1 dag, 4 t.m. 8 november

Adviseur Planning & Control
Je werkt, samen met je naaste collega’s, aan de financiële beheersing en de P&C cyclus. Je levert een actieve bijdrage aan de verdere ontwikkeling van het team Financiën, Planning en Control. Je bewaakt de kwaliteit van de planning- en controlinformatie en komt met verbetervoorstellen.

Daarnaast toets en evalueer je de naleving van financiële kaders, richtlijnen en regelgeving. Je geeft advies aan budgetverantwoordelijke teammanagers en programmamanagers en je bent daarin een stevige gesprekspartner. Je advies is duidelijk en oplossingsgericht. Je weet wat er speelt bij het bestuur en in de organisatie.

Secretariaten                           1 dagdeel of dag, 4 t.m. 8 november

Managementassistente
Vanuit team Secretariaten ondersteun jij de teammanagers van Bestuur en Concernzaken en Financiën, Planning en Control. In deze functie ben je de spil van beide teams en ben je verantwoordelijk voor de volgende werkzaamheden:

  • Beheert de complexe agenda voor de teammanagers en bepaalt zelfstandig de prioritering.
  • Beheert mailboxen en beoordeelt zelfstandig belang en urgentie van de binnen gekomen mails.
  • Organiseert en bereidt overleggen voor, completeert vergaderstukken, voegt relevante achtergrondinformatie bij, attendeert teammanagers op bijzondere aandachtspunten, verzorgt de verslaglegging en bewaakt de voortgang en afdoening van gemaakte afspraken.
  • Verzamelt en bewerkt beleid- en uitvoeringsinformatie en verleent maatwerkondersteuning.
  • Fungeert als eerste aanspreekpunt/vraagbaak voor medewerkers en externe instanties en vervult hierin een bufferfunctie (verzorgt de eerste opvang, regelt afspraken, doorverwijzingen en dergelijke).
  • Fungeert als vaste achtervang voor de managementassistenten van de drie directeuren en de teammanager van Communicatie (inclusief o.a. opstellen en redigeren besluitenlijsten GS en persberichten).

 

Functie: programmamanager energie en/of deelprogrammaleider energie

1 dag of dagdeel in nader overleg te bepalen in de week van 4–8 november.

 

Toelichting:

Binnen de provincie Drenthe werken we aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen. Dat doen we vanuit het programma Energie, dat uit een aantal deelprogramma’s bestaat:

  • Industrie & MKB
  • hernieuwbare energie
  • bebouwde omgeving en
  • mobiliteit en infrastructuur

 Afhankelijk van je interesse kunnen we een passend programma samenstellen.