Wie zijn wij?

Een waterschap in Nederland is een bestuursniveau dat de waterhuishouding controleert en regelt. De taken van een waterschap in Nederland zijn onder andere de waterkeringszorg, het waterkwantiteitsbeheer en het waterkwaliteitsbeheer. Daarnaast is een waterschap vaak ook verantwoordelijk voor wegenbeheer en vaarwegenbeheer.


www.vechtstromen.nl

Samen creëren wij een aantrekkelijke leefomgeving, door te zorgen voor schoon, veilig en voldoende water. "Samen leven met water".

Wil je uitwisselen met Waterschap Vechtstromen?

Dat kan in 2019 weer.

Met welke functies kun je meelopen of uitwisselen?

Je kunt de lijst met functies nog niet bekijken.

Hier vind je onze functielijst: