Wie zijn wij?

Een waterschap in Nederland is een bestuursniveau dat de waterhuishouding controleert en regelt. De taken van een waterschap in Nederland zijn onder andere de waterkeringszorg, het waterkwantiteitsbeheer en het waterkwaliteitsbeheer. Daarnaast is een waterschap vaak ook verantwoordelijk voor wegenbeheer en vaarwegenbeheer.


www.vechtstromen.nl

Samen creëren wij een aantrekkelijke leefomgeving, door te zorgen voor schoon, veilig en voldoende water. "Samen leven met water".

Wil je uitwisselen met Waterschap Vechtstromen?

Ook dit jaar doen wij weer mee.

Met welke functies kun je meelopen of uitwisselen?

Bekijk nu onze functielijst! Vragen? Mail dan met Anne Holtmaat: a.holtmaat@vechtstromen.nl


Hier vind je onze functielijst:

Het water stroomt niet zomaar schoon en in een prettige hoeveelheid door een gebied. Daar moet het nodige voor gebeuren. Waterschappers van Vechtstromen voelen zich trots op wat er al bereikt is in het stroomgebied in Twente en Zuidoost Drenthe, maar buigen zich gelijk ook weer over de uitdagingen van morgen. Samen met onze collega’s dragen we bij aan een belangrijk maatschappelijk doel: een aantrekkelijke leefomgeving creëren voor mensen, planten en dieren door te zorgen voor schoon, veilig en voldoende water.

Ben jij benieuwd hoe wij hier samen aan werken? Loop dan eens een dag met een van onze collega’s mee en ontdek Vechtstromen!
Klik op bovenstaande link voor de beschikbare functies tijdens de week van de uitwisseling.