Functielijst de Westerkim

Woensdag 4 november 2020 van 9.30 - 13.00 uur

Functie

Omschrijving

Bestuurssecretaresse

De bestuurssecretaresse ondersteunt de Raad van Bestuur en managers. Ze beheert de agenda’s, bereidt vergaderingen voor, notuleert vergaderingen en werkt dit uit. Daarnaast voert zij in brede zin de secretariële werkzaamheden uit.

Communicatieadviseur

De communicatieadviseur adviseert de Raad van Bestuur en leidinggevenden over de communicatiestrategie, -boodschappen en –middelen. De adviseur is verantwoordelijk voor de totale interne en externe communicatie, waaronder de bouwcommunicatie.

Verpleegkundige

De verpleegkundige voert de regie over het zorgproces en verricht verpleegkundige zorg in complexe of onvoorspelbare zorgsituaties vanuit de wensen van de bewoner. De verpleegkundige stelt het zorgplan op en voert voortbehouden en risicovolle handelingen uit.

Verzorgende

De verzorgende ondersteunt onze bewoners om ondanks hun lichamelijke beperking, ouderdom of dementie een goed leven te leiden waarin zij een zinvolle daginvulling ervaren. De verzorgende stimuleert de eigen kracht van de bewoners en hun naasten.

Medewerker keuken en restaurant

De medewerker  keuken en restaurant ondersteunt de kok bij het bereiden van de maaltijden en serveert deze in het restaurant of bij de bewoners op de kamer. Ook zorgt de medewerker voor koffie en thee bij de bewoners en in de gezamenlijke ruimten.

Social worker

De sociaal werker signaleert, inventariseert en adviseert bij problemen in de sociale context. Deze problemen kunnen zich voordoen bij bewoners, thuiswonende cliënten maar ook bij hun naasten.

Kwaliteitsadviseur

De kwaliteitsadviseur adviseert de Raad van Bestuur en het management over alle aspecten van kwaliteit en veiligheid en is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en borgen van het kwaliteitssysteem en alle protocollen.

Welzijnscoach

De welzijnscoach ondersteunt de bewoners en zoekt samen met hen en de familie naar een fijne en zinvolle daginvulling. Dat kan door individuele- en groepsactiviteiten binnen of buiten het woonzorgcentrum.

Geestelijk verzorger

De geestelijk verzorger ondersteunt bewoners en medewerkers op het terrein van zingeving en spiritualiteit. Dit doet de geestelijk verzorger door te luisteren naar de verhalen en door het aanbieden van individuele en gezamenlijke activiteiten.